Bóg przychodzi do stajenki naszych trudów małych i dużych. Wszechmocny Bóg staje się nieboraczkiem, żeby dać mi siłę do prawdziwego życia. Pozwól Mu ogarnąć twój ból i tęsknotę. Uwierz, że tylko On ma moc przemienić ruinę w dom na Skale. Świętuj narodzenie Jezusa, który ma i chce mieć znaczenie w Twoim życiu. Łaski wiary, nadziei i miłości oraz wszelkiego błogosławieństwa i pocieszenia w tym szczególnym czasie dla każdego z was. ❤️