czy ostatni człowiek jakiego Panie stworzysz na tej ziemi

narodzi się

czy będzie nienarodzony

czy będzie mężczyzną

czy kobietą

 

ostatni będą pierwszymi

 

my głodni Ciebie prosimy

nie odsuwaj nas od Stołu

pozwól karmić się Okruszynami

 

1 Tes 5, 16-22 16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie! 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 19 5 Ducha nie gaście, 20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.